Historie


TROLDHEDE MISSIONSHUS' HISTORIE

1897 - 2015


1897

Den 14. oktober 1897 stod huset færdigt og blev indviet af præsterne Christensen og Norup, og fik navnet ”Karmel”.

Huset kostede ca. 2.250 kr. da alt var færdig, og vi havde en gæld på 500 kr, som af samfundet blev afdraget i 5 år.

1922

Missionshusets 25 års jubilæum den 13. Oktober 1922. Kl. 14. gudstjeneste i kirken ved præsterne Madsen og Poulsen. Kl. 19.30 fest i missionshuset missionær Christensen talte.

1947

Missionshusets 50 års jubilæum den14 oktober 1947. Eftermiddagsgudstjeneste, hvor sognets præst pastor Fredegod indledte over ordet: Salige er de som høre Guds Ord og bevare det. Han udtalte bl.a. at missionshuset skulle stå som en forpost for kirken.

1954

Bænkene bliver skiftet ud med stole. Bestyrelsen var rundt ved vennerne af huset, og de gav hver især penge til en ny stol.

1959

Gaden foran missionshuset blev asfalteret, så vi samlede penge ind, så parkeringspladsen ud mod gaden blev asfalteret samtidig, og der blev anlagt fortov, der kostede 984 kr.

1962

Der bliver bygget en lille tilbygning med vandskyllende toiletter og håndvask. Det gamle das omme ved gavlen, var jo ikke  tidssvarende længere.

1964

De gamle kakkelovne byttes ud med radiatorer og oliefyr.

1966

Der kommer nyt tag på begge sider af missionshuset.

1968

Hesteforsikringen for Sdr. Felding – Troldhede opløses. Kassebeholdningen bliver fordelt til kirkelige organisationer. Vi fik 1726,00 kr., så for de penge fik vi nyt gulv, skabe i  køkkenet samt nye borde med faste ben.

1972

Missionshusets 75 års jubilæum den 14. Oktober 1972. Formanden Johannes Olesen bød velkommen med ordet fra salme 103 ”Min sjæl lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger”. Generalsekretær i Indre Mission Stefan Ottesen holdt festtalen ud fra Indre Missions motto om Peters fiskerdræt.

1974

Margrethe Fusgård giver missionshuset 3000 kr. For dem købte vi 30 nye stole, idet en del af dem fra 1954 var ved at gå itu, og knap efter købte vi 20 stole mere.

1976

Missionshuset gennemrestaureres. Gipsloftet blev pillet ned og der blev sat træloft op, med isolering over. Der blev sat nye vinduer i med termoglas, og trægulvene blev brækket op, og der blev lagt cementgulv med troldtex plader under. Der kom ligeledes gulvtæppe på. Restaureringen kostede 35.000 kr., som blev betalt med frivillige gaver, da arbejdet var gjort. Der kom også nye lamper og gardiner op, som blev givet ud over beløbet.

1977

Ny og tidssvarende elektrisk kaffemaskine instaleres i køkkenet.

1984

Ellen Grønkjær fra nabohuset skænker til missionshuset et stykke jord, så vi kan få større parkeringsplads, mod at vi fjerner et gammelt udhus og sætter et hegn op.

1986

Freddy Christensen giver om vinteren vores talerstol en ansigtsløftning. Han malede den i flotte farver, og fik de gamle skriftsteder, som ikke kunne ses mere, trukket frem.

1987

Vi får en ny foldedør mellem den store og lille sal. Der har i mange år kun været et forhæng. Søndagsskolen ville gerne have det adskilt pga. lyden. Det var ikke let at have de større børn i den  ene sal, og så de små i den anden.

1994

Der er atter gang i byggeriet ved missionshuset. Tilbygningen med toiletterne blev revet ned, og en ny bygning opført. Den blev indrettet med et nyt og tidssvarende køkken fra HTH køkkener. Der blev lavet et almindeligt toilet og et handicaptoilet. Hele huset fik en omgang maling udvendigt og indvendigt kom der nye døre i og nye gardiner.

Ud mod gaden var asfalten blevet hullet af tidens tand, så der blev lagt fliser.

Ved en utrolig frivillig indsats og arbejdskraft blev det hele lavet for 141.830 kr. som næsten var indkommet i gaver, da arbejdet var færdigt. Der manglede kun 14.770 kr, som blev overflyttet fra drift kontoen. Når vi står sammen og Gud er med kan det lykkes.

1996

Om sommeren var Freddy igen i gang med mure skeen, idet den bageste gavl fik isolering og nye mursten, tillige med det lille hus bagved som bruges til opbevaringsrum. Sydmuren og gavlen ud til vejen blev bygget om i sommeren 1997, så det hele kunne stå ombygget til jubilæet i oktober 1997.

1997

Missionshusets 100 års jubilæum.

Jubilæumsfesten søndag d. 12. oktober blev en meget festlig dag. Vi begyndte i kirken med festgudstjeneste kl. 11. Kirken var smukt pyntet og alle pladser var besat. 2 gamle søndagsskolebørn var medvirkende med trompet og solosang. Organisten og Chr. Hjort spillede fint sammen og Tove Troelsen sang meget flot. Vores sognepræst Orla Villekjær havde altertjeneste og missionær Henri A. Jensen fra Esbjerg prædikede. Der var altergang ved gudstjenesten. Fra kirken gik vi så i missionshuset, hvor bordene var festlig pyntet. Der var dækket op til 98 gæster, men det slog knap til. Efter velkomsten ved Jens Mortensen gik vi så alle gennem køkkenet med vore tallerken til stort ta' selv bord. Kartoffelsalat og varme frikadeller, salat, rugbrød og varm leverpostej, og flere slags pålæg. Derefter var der så horn-musik og solosang.  Efterfølgende blev ordet givet fri.


2005

Nyt indgangsparti bygges. I denne tilbygning er der trappe op til første sal, som er lavet til ungdomslokale med nyt gulv, isolering og Troldtex plader på loftet. Bygningen kostede 200.000 kr. IM's byggefond støttede med 25.000 kr, og rest blev betalt kontant ved indsamling. Børnene og de unge havde et sponsor cykelløb, hvor de indkørte penge til nye møbler på loftet.


2013

I år 2013 fik vi vinduerne i den lille sal og store sal udskiftet til lavenergi af vedligeholdelsesfri plast, da der var flere punkterede termoruder pga. af alder. Pris 26.600 kr


2014 

Renovering: Ydermure og skillevægge er beklædt mrd 2 lag gipsplader samt isolering Der isoleret gulv og lagt  gulv- varme som grundvarme  til 16°C og opvarmning med radiatorer til ca. 22 °C under aktiviteter i huset. Ny vaskbar gulvbelægning.

Beklædt loft med troldtektplader samt lavet ny elinstal- lation, teknikskab og belysning. Monteret terrassedør ud mod parkeringspladsen. Malet vægge og loft i gang, og malet og lagt nyt klinkegulv i depot. Og pladsen bag Missionshus er jævnet, renset for rødder og tilsået med græs.

Pris for renovering 345.000 kr. IM's byggefond støttede med 80.000 kr. og der blev samlet 211.000 kr. ind, rest er taget fra driftskontoen.

Genindvielse d. 20-5-2014.

Velkomst ved Jens Motensen, spisning og herefter indvielse og festtale ved IM’s generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen. Musik og sang ved lokale kræfter.

Lørdag d. 24 maj kl. 10.00 til 13.00, var der åbent hus hvor der var mulighed for interesserede at besigtige renoveringen.